Công cụ tạo thông điệp được xây dựng với mục đích demo để phổ biến quy chuẩn QCVN 109. Công cụ này với nội dung tối giản để giúp người sử dụng thao tác và hiểu được cách thức chuyển đổi thành thông điệp từ thao tác nhập liệu của nười sử dụng.


Tạo thông điệp dữ liệu công dânThông điệp sẽ được hiển thị dưới đây

Kết quả kiểm tra sự tương hợp:
Chú ý:Trong trường hợp lỗi, xin vui lòng nhập bổ sung thông tin